ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΩΝ ΔΕΛΦΩΝ

José Manuel Barroso
Sir Magdi Yacoub
Κωνσταντίνος Καραμανλής
Αθανάσιος Φωκάς
Vanessa Redgrave
Δημήτρης Νανόπουλος
Mariana Mac Donald
Χρήστος Λόλλας
Dr. Denton Cooley
Franz Weber
Dr.Adib Jatene
Dr. Donald Ross
Κωνσταντίνος Μητσοτάκης
Dr. Albert Starr,
Dr. Juro Wada
Dr. Alain Carpentier,