Γραμματεύς

  Γραμματεύς μόνιμη εργασία καλή γνώση Αγγλικής  γλώσσας και πληροφορικής  με  ευχέρεια  Social Media παρακαλούμε το  βιογραφικό σας  στο  delphxen@otenet.gr

Receptionist

  Receptionist  απαραίτητες  γνώσεις Αγγλικής,  Η/Υ, παρέχεται διαμονή, μισθός ικανοποιητικός  delphxen@otenet.gr