Γνώθι Μαθών

Η Πατρίδα πρέπει να πετυχαίνει   για   να ευημερούν να Έλληνες.                          
Ο Κυριάκος για την ώρα τείνει  να γίνει ο  καλύτερος  Πρωθυπουργός.                             
Πολλά προβλήματα, το Δημογραφικό το μεγαλύτερο μέγιστο  και απαιτείτε ενότητα και  τολμηρές αποφάσεις Ελληνογέννεσης, με σύνταξη στην τρίτεκνη Ελληνίδα.