Αμφικτιονική απάντηση των Δελφών, στον πρέσβη της Ρωσίας