ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ σε όσους αμφισβητούν ή αγνοούν την Ιστορία μας